Signataro K. Bizausko parašas

Kazimieras Bizauskas gimė 1893 m. vasario 14 d. Paviluostoje, Kuldygos apskrityje, Rusijos Imperijoje.

Buvo jauniausias Lietuvos nepriklausomybės akto signataras.

VI Kazio Griniaus (1920-06-19 – 1922-02-02) ministrų kabinete ėjo Švietimo ministro pareigas. 1922-03-30 paskirtas Lietuvos atstovu Vatikane, 1923-11-24 – JAV, 1927‑09‑01 –  Latvijoje, 1928-05-16 – Didžiojoje Britanijoje, 1930-10-14 – Olandijoje. Nuo 1931‑10‑01 dirbo užsienio reikalų ministerijoje įgaliotuoju ministru, Teisių ir administracijos departamento direktoriumi.

1925 m. Kaune įsteigė knygų leidimo bendrovę „Žinija“. XXVII knygos mėgėjų draugijos ir „Lietuvių – Britų“ draugijos vienas iš steigėjų, vienas iš Ateitininkų federacijos kūrėjų, 1933 m. „Naujosios Romuvos“ bičiulių sąjungos centro valdybos, 1935 m. – Ateitininkų federacijos vyr. valdybos pirmininkas.

XX Jono Černiaus (1929-03-28 – 1939-11-21) ir XXI Antano Merkio (1939-11-21 – 1940-06-15) Ministrų kabinetuose buvo ministro pirmininko pavaduotojas, įgaliotasis ministras Vilniuje, diplomatas, teisininkas, literatas, spaudos ir švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos banko steigėjų, krikščionių demokratų partijos narys, bendradarbiavo leidiniuose: „Draugija“, „Ateitis“, „Šaltinis“, „Viltis“, „Vienybė“, vertė grožinę literatūrą iš lenkų ir kitų kalbų, parašė originalių kūrinių.

Sušaudytas 1941 birželio 26 d. netoli Červenės, Minsko srityje.

 

 

Pradinė kaina 70 EUR