Signataro Kazimiero Stepono Šaulio parašas

Tęsiant ateitininkų Vasario 16-osios tradiciją, VDU profesorius Liudas Mažylis aukcionui teikia dar vieną išskirtinį dokumentą.

Šį kartą tai raštas, kurį pasirašė Vasario 16-osios Akto signataras Kazimieras Steponas ŠAULYS.

Pasirašyta ant kito iškilaus asmens - Kauno arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko – blanko. K.Šaulys tuo metu buvo Kauno arkivyskupijos generalinis vikaras, VDU profesorius.

Pradinė kaina 70 EUR