Valstybės atkūrimo dienos labdaringas aukcionas 2015

Aukcioną organizuoja Labdaros ir paramos fondas „Ateitininkų fondas“, kuris jau yra parėmęs daugiau nei 40 įvairių projektų. Fondo misija - remti katalikišką jaunimo, visuomeninę , kultūrinę ir socialinę veiklą. Aukcione surinktos lėšos bus skirtos moksleivių ateitininkų sąjungos renginiams paremti.

Tai jau antrasis Fondo organizuojamas aukcionas. Pirmo aukciono metu buvo surinkta 2500 litų.

Siūlomos meno vertybės:

 

"Cigar box" gitara

Tradicinis  XIXa. afroamerikiečių muzikos instrumentas padarytas iš tuščios cigarų dėžės.

Dydis apie 80cm.

Skulptūra „ANGELAS“

Medis, polichromija. Dydis 47 x 15 x 9 cm

 

Paveikslas  „LAIKO  RITMU“

Keramikos grafika. Autorinė masė, glazūros. Paauksuota.
Dydis  45 x 58 cm

Pradinė kaina: 100 eurų

Pradinė kaina: 120 eurų

Pradinė kaina: 120 eurų

Aukciono laikas:

Aukcionas  vyks Valstybės Atkūrimo dienos labdaringo pokylio metu. Pokylis įvyks vasario 16 d. Pradžia 16:30.  Šiemet statymai internetu nebus priimami, prašome registruotis į pokylį.